rośliny

Mechanizm polowania roślin

Kapturnica to roślina egzotyczna, która należy do rodziny roślin owadożernych. Występuje ona przede wszystkim w Ameryce Północnej na terenach słonecznych oraz bagnistych, oznacza to na mokradłach czy torfowiskach, oraz także na kwaśnych glebach. Z pewnością posiada ona bardzo ciekawy mechanizm […]

Continue Reading